Stichting de Scharrelaars

De scharrelaars zijn een groep mensen die als doel hebben geld in te zamelen t.b.v. de Christelijke muziekvereniging Excelsior Barlo, voor de aanschaf van uniformen en instrumenten.

 

De scharrelaars zijn begonnen in 1993. De toenmalige voorzitter van de Chr. Muziekvereniging in Barlo heeft toen een aantal mensen benaderd met de vraag of ze een nieuw uniformencomité wilden vormen.

De mensen van het eerste uur waren: Rudi te Brinke, Siny te Grotenhuis,

Tiny Luiten, Ben Wesselink en Anja Veldboom.

In het begin waren er gezamenlijke vergaderingen met enkele leden van Excelsior. En ook een jaarvergadering met het bestuur.

 

Het uniformencomité wilde een naam hebben en daarom werd er een prijsvraag uitgeschreven onder de Barlose bevolking. Hierdoor is de naam de Scharrelaars ontstaan.

 

De Scharrelaars hebben de afgelopen 20 jaar verschillende acties gehouden, o.a. kerstkaartenverkoop, rommelmarkt, rolladeverkoop, kerstbomenactie, grote clubactie, zegelkaarten van Mijnheer Kees, collecteren op bruiloften en met het kerstfeest in de Pol.

Ook hebben we een muziekweekend georganiseerd bij een vorig jubileum van Excelsior. In 2012 hebben we een feestavond georganiseerd voor de Barlose bevolking ter ere van het 90 jarig bestaan van Excelsior.

 

Op dit moment hebben we nog altijd de autowasdag, verder organiseren we bij het voorjaarconcert de verloting en helpen we bij het opruimen bij de Farm and Country Fair.

Als Excelsior op concours gaat zorgen we vaak voor koffie en broodjes, en we helpen met het gezamenlijk concert.

 

Ondertussen zijn er heel wat wisselingen van de Scharrelaars geweest de afgelopen 20 jaar.

In januari 2013 zijn we een stichting geworden.

 

De huidige Scharrelaars zijn:

Voorzitter:                        Dea te Brinke

Secretaris:                        Nicol Klein Nijenhuis

Penningmeester:            Gerard Westerveld

Algemeen bestuurslid:  Nico Rouwhorst

Algemeen bestuurslid:  Eva Rouwhorst

Algemeen bestuurslid:  Niels Jentink

Algemeen bestuurslid:  Ab Pennings

Algemeen bestuurslid:  Linda Pennings