Verhuurreglement podiumdelen Excelsior Barlo

 

 

 

  • Het podium wordt in goede staat geleverd. Indien dit uw inzichts niet het geval is, dit bij levering altijd melden.
  • Bij het moment van ophalen van het podium dient deze schoon te zijn en in dezelfde staat als bij levering.
  • Bij niet nakomen van bovenstaande afspraak zijn wij genoodzaakt de reparatiekosten en / of schoonmaakkosten in   rekening te brengen.
  • Beschadigingen – diefstal – verlies geheel of gedeeltelijk, komen volledig ten laste van de huurders en moeten           onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke via onderstaand telefoonnummer. Diefstal moet onmiddellijk     gemeld worden aan de politie.
  • Het podium mag niet worden onderverhuurt aan derden.
  • Excelsior Barlo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die  voortvloeien uit het gebruik van het podium.
  • Door gebruik te maken van het podium van Excelsior Barlo verklaart de huurder het verhuurreglement te kennen en in te staan voor de stipte naleving ervan. 

 Bij vragen en of onduidelijkheden kan contact gezocht worden met ons via het mailadres: info@excelsiorbarlo.nl

 

 

  •       Tip: als u voor het inladen van de podiumelementen deze even afneemt met een vochtige doek, dan schuiven deze gemakkelijk in de aanhanger.